Prolong Diesel+

Diesel+ tilsettes i drivstoffet. Kan brukes både på Diesel og bensin.

02.12.201510:38 Center Plast

Motor får en mykere "gange", og hele drivstoffsystemet blir smurt

og renset, innsprøytningssystemer spesielt.

Sot-, røyk- og partikler fra eksos, reduseres kraftig.

dIESEL +

, click to open in lightbox

Pro-Long OljeTilsetninger

Pro-Long OljeTilsetninger