Kjemikaliehansker

Kjemikalie-hansker

Kjemikalie-hansker

Kjemikalie-hansker.  CE-kategori III.  Spesifikke utvalgte råvarer, samt avansert og omfattende testing ligger til grunn for å få sertifikat på hansker i denne kategorien.

MegaOil-modellene våre er basert på spesielle blandinger bestående av PVC.

Kjemikalie-hansker er et vidt begrep, og spenner over et bredt område, og de skal beskytte mot gjennomtregning av kjemikalier fra de aller svakeste, til de mest aggresive kjemikalier man kan tenke seg.
I dag finnes det hansker som er spesifikt testet for visse grupper kjemikalier, da det er sånn at ingen råvarer vil kunne fungere for alt og alle eventualiteter.
Eksempelvis finnes det hansker som motstår de sterkeste giftige kjemikalier, men dog ikke tåler vann! Kontakt med vann er oppløser produktet nesten umiddelbart.

MegaOil-modellene våre er testet mot kjemikalier som er normalt tilgjengelig i hverdagen.  De er spesifikt innrettet mot oljer og fettsyrer, her for eksempel fiske- og Omega-oljer.
Konsentrasjon av kjemikalier er også avgjørende for gjennomtregningstid.

Kjemikalie-hansker må ofte testes i hvert enkelt tilfelle, dersom kjemikaliet ikke er testet på forhand.

Kjemikalie-hansker bør vaskes grundig utvendig etter bruk/eksponering.

Ta kontakt!  

Email:  office@hansker.no

Tel:  755 66500