Prolong Diesel+

Diesel+ tilsettes i drivstoffet. Kan brukes både på Diesel og bensin.

Motor får en mykere "gange", og hele drivstoffsystemet blir smurt

og renset, innsprøytningssystemer spesielt.

Sot-, røyk- og partikler fra eksos, reduseres kraftig.

dIESEL +